top of page
Pexels Cottonbro.jpg

EBBAS MATTEHJELP

Både fysisk og online

Hjem: Welcome

HVORFOR VELGE OSS?

Matte er et fag som er vanskelig for mange. I tillegg er det et fag som hele tiden bygger videre på det man lærer, og det er dermed lett å få mange kunnskapshull. For eksempel er det jo slik at hvis man faller av på omkrets og areal, så klarer man ikke å forstå volum og overflate. Derfor er det for flere nødvendig å få litt ekstra hjelp på fritiden, både for å tette disse hullene, forbedre arbeidsvaner og jobbe litt mer med temaene man har om på skolen.

Hovedmålgruppen er elever som går i femte, sjette, syvende, åttende, niende og tiende klasse, og elever som tar 1P, 1T, 2P, S1 eller R1, men ta gjerne kontakt og hør om muligheten til å få hjelp i noe utover dette.

Den matte/fagsituasjonen som elevene i målgruppen står i ligger tett opp i tid til instruktørens erfaring. Liten aldersforskjell fører særlig til:

- En enkel forståelse av hvordan eleven oppfatter den faglige utfordringen

- Likeverdighet, og dermed god relasjon

- Tillit og motivasjon

Det er stor fleksibilitet i valg av digitale plattformer, for undervisningsopplegget er ikke avhengig av noen spesielle verktøy/videoløsninger. Vi tilbyr også fysiske timer.

Det eneste eleven trenger å stille med er skrivebok, god nettilgang og godt humør!

Pexels Andrea Piacquadio.jpg
Hjem: About Me

PAKKE

Bestill en pakke og få rabatt på øktene dine

Dataskjerm
Hjem: Lessons
12 TIMER
380kr/timen

BOOK TIME

Ønsker du å booke time, oppgi telefonnummeret ditt. Du vil bli kontaktet senest neste dag.

Takk for innsendingen din!

Hjem: Contact
pexels-pixabay-355948_edited_edited.jpg
ÈN ØKT
410kr/timen
bottom of page